ဝင်ငွေခွန်ကို ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချသတ်မှတ်


22 June, 2021

ဝင်ငွေခွန်ကို ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချသတ်မှတ်

 ၂၀၂၀ ပြည်ထောင်စု အခွန် အကောက် ဥပဒေပါ သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားများကို တဖန်ပြန်၍ လျှော့ချ သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။ 

ယင်းအခွန်နှုန်းထား လျှော့ချပေးမှုမှာ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ ၃ လအတွင်းသာ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်သည်။

ယခင်အခွန်နှုန်းထားသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုအခွန် အကောက် ဥပဒေကြမ်းတွင် ကိုဗစ် ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝန်ပေါ့ပါးစေဖို့အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက်ဥပဒေ အတိုင်း အခွန်နှုန်းထားကို ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တဖန်ပြောင်းလည်း သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည့် အခွန်နှုန်ထားသည်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက်ဥပဒေ အတိုင်း အခွန်နှုန်းထားနှင့်လည်း တူညီမှုများရှိနေသည်။

ကောက်ခံသွားမည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား သတ်မှတ်ချက်များမှာ

တစ်ကျပ်မှ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိကို  

ယခု ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယခင် ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊

ကျပ် ၁၀၀.၁ သိန်းမှ ကျပ်သိန်း ၃၀ဝ အထိကို  

ယခု၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယခင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊

ကျပ် ၃၀ဝ.၁ သိန်းမှ ကျပ်သိန်း ၁၀ဝ၀ အထိ ကို 

ယခု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယခင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊

ကျပ် ၁၀ဝ၀.၁ သိန်းမှ ကျပ်သိန်း ၃၀ဝ၀ဝ အထိကို 

ယခု ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယခင် မရှိ

ယခု / ယခင်

ကျပ်သိန်းသုံးသောင်းအထက်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း 

စသည်ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားကို အမျိုးအစားငါးမျိုးခွဲ၍ ကောက်ခံပါတယ်။

Taxation Read 487 times