ပြည်တွင်းထုတ် Bus Truck သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အကောက်ခွန်နှုန်းထားများ လျှော့ချ


02 July, 2021

ပြည်တွင်းထုတ် Bus Truck သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်  မော်တော်ဆိုင်ကယ် အကောက်ခွန်နှုန်းထားများ လျှော့ချသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။

  • ပြည်တွင်း၌ SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော Bus ကားများ၊ 
  • SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော/ Body Building ပြုလုပ်သော Truck ကားများ၊ 
  • SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ 
  • SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် 
  • အစီးလိုက် (CBU) သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ 

အပေါ်တွင်  ကောက်ခံသည့် အကောက်ခွန်နှုန်းထားများကို ယခုနှင့် ယခင် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးထားပါသည်/

  ယခု ယခင်
  CBU SKD CBU SKD
Bus   ၂.၅%   ၁၀%
Truck   ၂.၅%   ၁၀%
သုံးဘီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်        
လူစီး ၁၀% ၀% ၂၀% ၁၀%
ကုန်တင် ၅% ၀% ၁၀% ၇.၅%
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၅% ၀% ၅% ၅%
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်
www.automobiledirectory.com.mm/
Local News Taxation Read 963 times