ကယားပြည်နယ်မှ ကုမ္ပဏီ ၂ ခု အမည်ပျက်စာရင်းဝင် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ


08 March, 2023

ကယားပြည်နယ်မှ ကုမ္ပဏီ ၂ ခု အမည်ပျက်စာရင်းဝင် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အမည်ပျက်စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ ၂ ခု ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 268 times