ပြည်ပတင်ပို့မည့် ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီ တို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်များ ထုတ်ပြန်


04 May, 2022

ပြည်ပတင်ပို့မည့် ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီ တို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်များ ထုတ်ပြန်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့မည့် ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ သရက်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီ တို့၏ အရည်းအသွေးသတ်မှတ်ချက်များအား စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက  အမိန့်အမှတ် ၄/၂၀၂၂ ကို  ၂၀၂၂ ဧပြီလ ၂၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

 

 

Export, Import Agriculture & Livestock Read 802 times