ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အနည်းဆုံးလုပ်ခများ ထိုင်းအစိုးရ  အတည်ပြု


04 February, 2023

 ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အနည်းဆုံးလုပ်ခများ ထိုင်းအစိုးရ  အတည်ပြု


TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကဏ္ဍ ၃ ရပ် အလုပ်တာဝန် ၁၇ မျိုးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အနည်းဆုံးလုပ်ခများ အစိုးရက အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။

Industrial 
1. Powertrain system technicians (495 baht)
2. Pump valve technicians (515 baht)
3. Structural steel technicians (500 baht)
4. Fitters (500 baht)
5. MIG and MAG welding operators (520 baht)
6. Techatronic and industrial robot technicians (545-715 baht)
 
Mechanical

7. Farm tractor repairmen (465-620 baht)
8. Backhoe operators (585 baht)
9. Excavator operators (570 baht)
10.Towing tractor operators (555 baht)
11. Loading machine operators (520 baht)

Service

12. Nutrition therapists (500-600 baht)
13. Hydrotherapists (500-600 baht)
14. Aromatherapists (500-600 baht)
15. Bartenders (475-600 baht)
16. Childcare nurses (530 baht)
17. Technicians for equipment to assist people with disabilities (520-600 baht)
18. 
လုပ်သားရှားပါးမှုအဆုံးသတ်ပြီး လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်အောင် ကြိုးစားကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။

Royal Gazette မှာ ကြေညာပြီး ရက် ၉၀ အကြာ စတင်သက်ရောက်ပါမယ်။
လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော အလုပ်ရှင်များသည်  ထောင်ဒဏ် ခြောက်လအထိ နှင့်/သို့မဟုတ် ဘတ်ငွေ ၁သိန်းအထိ ငွေဒဏ် ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။

အလုပ်သမားများသည် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနထံမှ အောင်လက်မှတ်ရရှိရန် စံချိန်စံညွှန်းစာမေးပွဲဖြေဆို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Labour Affairs Read 194 times