ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ အလုပ်သမားထံမှကျပ်သုံးသိန်းထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ညွှန်ကြားထား


17 March, 2022

ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ အလုပ်သမားထံမှကျပ်သုံးသိန်းထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ညွှန်ကြားထား

 

ယခုအခါ အကိုင်ရှာဖွေရေး (ထိုင်း)လိုင်စင်အတွက် အေဂျင်စီ ၁၁၄ ခုကို ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ထိုင်းသို့ MOU စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်သော မြန်မာအလုပ်သမားများထံမှ အကိုင်ရှာဖွေရေး (ထိုင်း)အေဂျင်စီက ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ်သုံးသိန်းထက် ပိုမိုကောက်ခံပါက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။

ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများသည် အလုပ်သမားများထံမှ ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှုန်းထား ကျပ်သုံးသိန်းထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်း မပြုရန်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။


သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်ထက် ပိုမိုပေးဆောင်ရပါက ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားဌာနခွဲနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိများထံ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

ကိုဗစ်ပိုး ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် Quarantine ဝင်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျခံပေးရမည်ဖြစ်ရာ ယင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို အလုပ်သမား များ၏ လစာဝင်ငွေမှ ဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိစေရန် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်သည့် သဘောတူစာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် အလုပ်သမားစေလွှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 


 

၁။    ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ တရားဝင်စေလွှတ်ရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ၂ ကြိမ် ဆေးစစ်ခ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးသူများအတွက် ဆေးထိုးနှံခ၊ Quarantine ကုန်ကျစရိတ်များကို အလုပ်ရှင်မှကျခံသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။     အလုပ်သမားများ ကျခံရမည့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သည့် အလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာရေး အာမခံ (၄) လစာ အပါအဝင် ၅,၃၉ဝ ဘတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိသည့် (အိမ်တွင်းအထောက် အကူပြုလုပ်ငန်း၊ ရာသီသီးနှံလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်သား၊ ကုန်တင်/ ကုန်ချလုပ်ငန်း၊ ဆားချက်လုပ်ငန်း) အလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ ၂ နှစ်စာ အပါအဝင် ၇,၆၀၀ ဘတ် ကျခံရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်ကုန်ကျမည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အလုပ်သမားထံမှ ဖြတ်တောက်မှု မရှိစေရေး အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ထည့်သွင်းချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုး ဆောင် (ထိုင်း) လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများသို့ အလုပ်သမားများထံမှ ကောက်ခံရမည့် ဝန်ဆောင် စရိတ်နှုန်းထားကို ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထက် ပိုမိုကောက်ခံခြင်းမပြုရန် ညွှန်ကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၄။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှသတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်စရိတ်ထက် ပိုမိုပေး ဆောင်ရခြင်းများရှိပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်

(က) မြန်မာနိုင်ငံ

(၁) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ
၀၆၇-၃၄၃၀၄၄၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၅

(၂) Complaint Mechanism
 ဝ၁-၆၅ဝဝ၈၉၊ ၀၁-၆၅ဝ၁၈၇
 ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၈၄

 

( ခ) ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိများ

(၁) ဦးအောင်ကိုဇော် (ဗန်ကောက်)
၀၉၄၈၈၄၅၄၈၄

(၂) ဦးရဲလင်းထက် (ရနောင်း)
၀၆၅၂၂၀၆၉၅၁

(၃) ဦးလင်းမြတ် (ဗန်ကောက်) 
ဝ၆၅၂၂၀၆၉၅၂

(၄) ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် (မဲဆောက်)
ဝ၆၅၂၂ဝ၆၉၅၃

(၅) ဦးအောင်အောင် (ချင်းမိုင်)
၀၉၉ဝ၅၉၂၃၅၂

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန 

 

Labour Affairs Read 643 times