ဒီဇင်ဘာလတွင်  အာဆီယံဒေသ ဝယ်လိုအား ထိုင်းမှိုင်း တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု အားပျော့


04 January, 2023

ဒီဇင်ဘာလတွင်  အာဆီယံဒေသ ဝယ်လိုအား ထိုင်းမှိုင်း တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု အားပျော့

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 ၂၀၂၃  ဇန်နဝါရီလ ၄  ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် S&P Global အာဆီယံ ထုတ်လုပ်မှု PMI™  သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။S&P Global အာဆီယံ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု PMI™
ဝယ်လိုအား အခြေအနေများ ထိုင်းမှိုင်းနေချိန်မှာ အာဆီယံဒေသတစ်ဝန်း တိုးထုတ်လုပ်မှု အားပျော့ခဲ့ခြင်း

အဓိက တွေ့ရှိချက်များ-

  • ၁၅ လအတွင်းမှာ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု အညင်သာဆုံး ဖြစ်လာခြင်း 
  • လုပ်ငန်းသစ်များ ပိုမိုမြန်သည့်နှုန်းဖြင့် ကျဆင်းလာခြင်း
  • ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဖိအားပေးမှုများ ဆက်လက်အားပျော့လာနေခြင်း

 


ဒေတာများကို ဒီဇင်ဘာ ၀၆-၁၉ ရက်နေ့များတွင် စုစည်းခဲ့သည်

အာဆီယံ ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍတစ်ဝန်းတွင် တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထပ်မံ အားပျော့လာခဲ့ပြီး အော်ဒါအသစ်များ ရရှိမှု ကျဆင်းနေသည်မှာ ပိုမြန်သည့်နှုန်းဖြင့် ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုမှာ အသင့်အတင့်မျှသာ တိုးလာခဲ့ပါသည်။
အလုပ်နေရာများ လျှော့ချဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရသည့် နှုန်းသည်လည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် အရှိန်ပိုရလာခဲ့သည်။
ယင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှ ဖိအားပေးမှုများသည် ဆက်လက် အားပျော့လာနေသည့် လက္ခဏာများကို ထပ်မံ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သွင်းအားစုအတွက် ကုန်ကျမှုများနှင့် ရောင်းရေး နှစ်ရပ်စလုံး၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာ ဒီဇင်ဘာလတွင် အသင့်အတင့် ပြန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

အဓိကအကျဆုံး PMI  ကိန်းဂဏန်းသည် တတိယမြောက်လအဖြစ် ဆက်တိုက် ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ၅၀.၃ မှာ ရှိနေသည်ဖြစ်ရာ နိုဝင်ဘာလ၏ ၅၀.၇ ထက် နိမ့်ကျသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံ ဒေသတစ်ဝန်းရှိ ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများက လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေများ ပိုကောင်းလာကြောင်း စစ်တမ်းအတွက် အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သည့် တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု လက်ရှိ ဖြစ်စဉ်ကို ဆွဲဆန့်ပေးလိုက်သည့်တိုင် အညွှန်းကိန်းက နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အရှိန်အဟုန် ဆက်လက် ကျဆင်းလာမှုကို ညွှန်ပြနေပါသည်။ 
ထို့အပြင် နောက်ဆုံး အညွှန်းကိန်းမှာ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ထဲတွင် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်လာလျက် ခြုံကြည့်လျှင် ဒသမဂဏန်းမျှသာ ရှိသည့် တိုးတက်မှုကို ပြသနေသည်။


 

စစ်တမ်းထဲတွင် အကျုံးဝင်ကြသည့် ခုနစ်နိုင်ငံအနက် သုံးနိုင်ငံတို့ကတိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ ၎င်း သုံးနိုင်ငံမှာ ဖိလစ်ပိုင် (PMI ၅၃.၁)၊ ထိုင်း (PMI ၅၂.၅) နှင့် အင်ဒိုနီးရှား (PMI ၅၀.၉) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
 သုံးနိုင်ငံစလုံးတွင် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ လုပ်ငန်း အခြေအနေများ အရှိန်ရနေပြီး တိုးတက်လာနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ 
 
ဖိလစ်ပိုင် ထုတ်လုပ်သူတို့က အာဆီယံ ဒေသတစ်ဝန်းတွင် တိုးတက်မှုကို ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်နေရာ ရလာသည်မှာ ၃၄ လအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ခြင်းသည် မှတ်သားရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။

ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေများ ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံကြသည့် နိုင်ငံများကို လေ့လာကြည့်လျှင် စင်ကာပူတွင် မြင်ခဲ့ရသည့် အကျဘက် ဦးတည်မှုမှာ အားအပျော့ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်နှစ်ကြာ ထိပ်ဆုံး အဆင့်တွင် ရှိနေခဲ့သည့် နောက်မှာ PMI စစ်တမ်း သမိုင်းထဲတွင် အကြီးမားဆုံး ထိုးဆင်းသွားခြင်း ဖြစ်သော အဓိက အညွန်းကိန်း၏ နောက်ဘိတ်ဆုံး ကျဆင်းသွားခြင်းသည် ၁၆ လ အတွင်းမှာ ပထမဦးဆုံး ကျဆင်းသည့်လ ဖြစ်ပါသည်။

မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေသည်လည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ရာ လက်ရှိ ကျဆင်းမှု အစဉ်ကို လေးလသို့ ဆွဲဆန့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့အပြင် အညွန်းကိန်း ၄၇.၈ တွင် ရှိနေခြင်းက ယင်းကျဆင်းမှုသည် ၁၆ လအတွင်းမှာ အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာပါသည်။

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ PMI ကို ၄၆.၄ တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာလသည် အခြေအနေများ နှစ်လဆက်တိုက် ဆုတ်ယုတ်လာခြင်းကို ပြသနေသည်။ ထို့အပြင် ကျဆင်းမှုနှုန်းမှာ နိုဝင်ဘာလထက် ပိုအရှိန်ရလာခဲ့သည်။

အပြင်းထန်ဆုံး (၄၂.၁) ကျဆင်းမှုကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ မြင်ခဲ့ရပါသည်။ နောက်ဆုံး PMI အညွန်းကိန်း၏ တန်ဖိုးကို ကြားနေအမှတ် ၅၀.၀ ၏ အောက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် အဋ္ဌမမြောက်လ ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် အကျဘက် ဦးတည်မှုမှာ နှစ်လမြောက် ဆက်တိုက် ပိုအရှိန်ရလာခဲ့လျက် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာမှစပြီး အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာသည်။

 

 

အာဆီယံ ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အားပျော့လာအောင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် တွန်းချပေးခဲ့သည်မှာ အားပျော့လာသည့် ဝယ်လိုအားဖြစ်သည်။ စက်ရုံအော်ဒါ ရရှိမှုများမှာ နှစ်လဆက်တိုက် ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလထက် ကျဆင်းမှု အရှိန်ပိုရလာခဲ့သည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကုမ္ပဏီများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ကြပြီး လက်ရှိ တိုးထုတ်လုပ်မှု အစဉ်ကို ၁၅ လသို့ ဆွဲဆန့်ပေးခဲ့ကြသည်။ 
သို့သော်လည်း တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာမူ ယင်းကာလအတွင်းမှာ မှတ်တမ်းခဲ့သည့် 
အထဲတွင် အားအပျော့ဆုံးဖြစ်ကာ အသင့်အတင့်မျှသာ ရှိသည်။ ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများသည် အလားတူ အသင့်အတင့်ရှိခဲ့သည့် နှုန်းဖြင့် တိုးလာခဲ့ပါသည်။


အော်ဒါ ရရှိမှ နည်းလာခြင်း၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို အလုပ်သမား ဦးရေကျဆင်းမှုထဲတွင်ပါ မြင်တွေ့ ရပါသည်။ 
ထို့အပြင် အလုပ်နေရာများ ဖြတ်တောက်ခံရမှု နှုန်းမှာ နိုဝင်ဘာလထက် ပိုအရှိန်ရလာခဲ့သော်လည်း ခြုံပြီး ယှဉ်ကြည့်လျှင် အားပျော့နေခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ အလုပ်ရရှိမှု အများဆုံးဖြစ်လျက် ကုမ္ပဏီများ လက်ထဲတွင် မပြီးဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အလုပ်ပမာဏများ သုံးလဆက်တိုက် ကျဆင်းလာမှုမှာ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလမှစပြီး အနက်ရှိုင်းဆုံး နှုန်းဖြစ်လာပါသည်။


ဒေသတစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်မှု နှေးလာခြင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ၏ သိုလှောင်ကုန် ပမာဏများ စိုးရိမ်စရာအချို့ ရှိနေနိုင်စေပါသည်။
လက်ကျန်စာရင်းများ၏ ပမာဏများကို လေ့လာကြည့်လျှင် သိုလှောင်ထားသည့် ဝယ်ကုန်များမှာ သုံးလဆက်တိုက် ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကုန်ခမ်းလာမှု နှုန်းမှာမူ ယင်းကာလထဲတွင် အညင်သာဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ခြုံကြည့်လျှင် ဒသမဂဏန်းမျှ ဖြစ်ခဲ့သည်။ 
ယင်းအတောအတွင်း ကုန်ချောများ သိုလှောင်ထားမှုမှာ နှစ်လဆက်တိုက် ဒသမဂဏန်းမျှသာ တိုးလာခဲ့ပါသည်။

ဝယ်လိုအား ပျော့လာသည့် အခြေအနေများက ဈေးနှုန်းများ၏ ဖိအားပေးမှုများကို လျော့နည်းလာစေသည့် လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးရရှိခဲ့သည့် ဒေတာက ကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတို့ ၂၀၂၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည့် သွင်းအားစု ကုန်ကျမှုများ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရှေ့ဆက် အားပျော့လာခဲ့ခြင်းကို ဖေါ်ပြနေသည်။ 
သိသာသည့် ထုတ်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များထဲမှ နောက်ဆုံး ဦးမော့လာမှုမှာ နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ အညင်သာဆုံး ဖြစ်လာပါသည်။ အလားတူစွာပင် ရောင်းဈေးများ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာ ၁၁-လ အတွက် သင့်တင့်သည့်နှုန်း ဖြစ်လာသော်လည်း ခြုံကြည့်လျှင် ပြင်းထန်လျက် ရှိနေပါသည်။

ဒေသတစ်ဝန်းမှာ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပစ္စည်းပေးသွင်းရေး ကွင်းဆက်များထဲ ပြတ်တောက်မှုများ ဆက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းများတွင် ပိတ်ဆို့နေမှုများကြောင့် ပေးသွင်းရန် ပျမ်းမျှ ကြာမြင့်ချိန်များကို သုံးဆယ့်ငါးလမြောက် ဆက်တိုက် တိုးလာခဲ့စေပါသည်။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရေး စွမ်းဆောင်ရည် ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည့် နှုန်းမှာ နိုဝင်ဘာလထက် မသိမသာ ပိုမြန်လာခဲ့သော်လည်း ခြုံကြည့်လျှင် အသင့်အတင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဆုတ်ယုတ်မှု အစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် အားအပျော့ဆုံး နှုန်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေနှင့် အာဆီယံ ဒေသတစ်ဝန်းမှ ထုတ်လုပ်သူတို့သည် လာမည့် ၁၂- လအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ချယုံကြည်မြဲ ယုံကြည်နေကြပြီး အကောင်းမြင်မှု အဆင့်အတန်းမှာမူ နှစ်လဆက်တိုက် အားပျော့လာခဲ့လျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှစပြီး အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ 
စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ဖြေကြားသူ အများစု၏ ဖေါ်ပြမှုအရ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အခြေအနေများ ထိုင်းမှိုင်းနေခြင်းက ၂၀၂၃ ခုနှစ်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရာတွင် အချို့သော ကုမ္ပဏီများအား ပိုပြီးသတိထားလာစေခဲ့ပါသည်။

 

သုံးသပ်ချက်

အာဆီယံ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု PMI ဒေတာကို သုံးသပ်လျက် S&P Global Market Intelligence မှ စီးပွားရေးပါရဂူ Maryam Baluch ပြောကြားသွားသည်မှာ-

“နောက်ဆုံး PMI ဒေတာက အာဆီယံ ဒေသတစ်ဝန်းတွင် တိုးတက်မှု အရှိန်ကျလာနေခြင်းကို ထောက်ပြနေပါတယ်။ ကျဆင်းမှုကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် မောင်းနှင်ပေးခဲ့တာက ဒေသတစ်ဝန်းတွင် ဝယ်လိုအား အခြေအနေများ ပိုပိုအားနည်းလာနေပြီး အော်ဒါအသစ်များ ရရှိမှု နှစ်လမြောက် ကျဆင်းလာစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ ကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီများက ဝန်ထမ်းများကို လျှော့ချလာခဲ့ကြလို့ အလုပ်နေရာများ ဖြတ်တောက်ခံရမှုကပါ နှစ်လကြာကာလထဲ ဝင်လာပါတယ်။

"ဝယ်လိုအား ကျဆင်းလာမှုက တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုကို ဟန့်တားခဲ့ချိန်မှာ ဈေးနှုန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ဒေသတွင်းရှိ ဗဟိုဘဏ်များရဲ့ ငွေကြေးမူဝါဒများကို တင်းကျပ်လာနေမှုက ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဖိအားပေးမှုများကို လျော့နည်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဈေးနှုန်းများကတော့ ဒေသတစ်ဝန်းတွင် အဟုန်ပြင်းစွာ မြင့်တက်လာနေဆဲပါ။

“နောက်ဆုံးအနေနှင့် လာမည့် တစ်နှစ်ကာလအတွက် ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်များမှာ တစ်နှစ်အတွင်း အနိမ့်ဆုံးသို့ နိမ့်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အခြေအနေ အားနည်းလာနေမှုမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ဈေးဝယ်များရဲ့ သုံးစွဲမှုများ ရှေ့ဆက် ကျဆင်းလာနေမှုနှင့်အတူ စိုးရိမ်စရာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြချင်ပါတယ်"TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Industry Reviews Read 151 times