အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ  ကြီးထွားမှုအရှိန် ရှေ့ဆက်ကျဆင်း


03 July, 2022

အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ  ကြီးထွားမှုအရှိန် ရှေ့ဆက်ကျဆင်း

၂၀၂၂  ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် S&P Global အာဆီယံ ထုတ်လုပ်မှု PMI™  သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတစ်ဝန်း ကြီးထွားမှုအရှိန် ရှေ့ဆက်လက် ကျဆင်းလာနေ

အဓိက တွေ့ရှိချက်များ

  • အာဆီယံ PMI သည် မေလမှ နိမ့်ဆင်းသွားသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အော်ဒါအသစ်များမှာ ပိုမြန်သည့် နှုန်းဖြင့် တက်လာခြင်း
  • ဝန်ထမ်းဦးရေများ အသစ်တဖန် ကျဆင်းလာနေခြင်း

(ဒေတာကို ဇွန် ၁၃-၂၄ ရက်နေ့များတွင် စုစည်းခဲ့သည်)

နောက်ဆုံး PMI ဒေတာအရ အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍသည် ဇွန်လတွင် လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေများ တိုးတက်လာကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ယခင် စစ်တမ်းကာလနှင့် ယှဉ်ကြည့်လျှင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အော်ဒါအသစ်များ ရရှိမှု ပိုမြန်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများက ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်နေရာများထဲမှ အခက်အခဲအသစ်များကိုပါ အစီရင်ခံခဲ့ကြပါသည်။

အဓိကအကျဆုံး အညွှန်းကိန်း PMI ကို ဇွန်လတွင် ၅၂.၀ မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရာ မေလ၏ ၅၂.၃ မှ မသိမသာမျှသာ ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ အခြေအနေ တစ်ရပ်လုံး အခိုင်အမာ တိုးတက်လာနေခြင်းကို အချက်ပြနေသည်။ သို့သော်လည်း တိုးတက်မှုမှာ နှစ်လဆက်တိုက် အားပျော့လာခဲ့ပြီး အဆိုပါ အားပျော့ခြင်းသည် ကိုးလကြာ ပိုမိုထုတ်လုပ်မှုများ တိုးလာခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ထဲမှ ဒုတိယ အားအပျော့ဆုံး ဖြစ်သည်။

အာဆီယံထဲ ပါဝင်သည့် ခုနစ်နိုင်ငံအနက် ခြောက်နိုင်ငံက ဇွန်လတွင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာခြင်းကို ပြသခဲ့ကြပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ခုနစ်လ ဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံးအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင် ၅၉.၃ အထိ ရှိလာသည့် တိုးတက်မှု နှုန်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပြီး စစ်တမ်းသမိုင်းတွင် စံချိန်တင် အမြင့်ဆုံး နေရာအသစ်ဆီသို့ မြင့်တက်သွားသည်။

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍသည်လည်း အခြေအနေ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အရှိန်အဟုန်မှာ အားပျော့ခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင် ၅၄.၀ တွင် ရှိနေသည့် အဓိကအကျဆုံး PMI မှာ ဗီယက်နမ်၏ ရေရှည် ပျမ်းမျှထက် ပိုမြန်ပါသည်။ 
ဖိလစ်ပိုင်၏ အခြေအနေသည်လည်း အလားတူ ဖြစ်ပါသည်။ တိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန် ဒသမဂဏန်းမျှ ကျသွားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး ဦးမော့မှုဖြစ်သည့်  ၅၃.၈ မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစပြီး တတိယ အမြန်ဆုံး ဖြစ်သည့်အပြင် ငါးလဆက်တိုက် တိုးတက်လာမှုကို ထောက်ပြနေပါသည်။

အခြားနိုင်ငံများကို လေ့လာကြည့်လျှင် ထိုင်း (၅၀.၇) မလေးရှား (၅၀.၄) နှင့် အင်ဒိုနီးရှား (၅၀.၂) နိုင်ငံတို့ရှိ ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများတွင် အသင့်အတင့် တိုးတက်မှုကို မြင်ရနိုင်ပါသည်။ မလေးရှား ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် တိုးတက်မှု အရှိန်ရလာခဲ့သော်လည်း ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ထုတ်လုပ်သူတို့၏ ထုတ်လုပ်မှု အသီးသီးမှာ ခြောက်လနှင့် ဆယ်လအတွင်း အနှေးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ 
နောက်ဆုံးအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကမူ လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေများ နှစ်လ ဆက်တိုက် ဆုတ်ယုတ်လာမှုကို ဇွန်လတွင် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။  အဓိကအကျဆုံး PMI အညွှန်းကိန်းမှာ ၄၈.၂ သို့ လျှောဆင်းသွားခြင်းဖြင့် မေလနှင့်စာလျှင် ပိုမြန်ဆန်စွာ ကျဆင်းမှုကို အချက်ပြနေသည်။

အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် စစ်တမ်း၏ နောက်ဆုံးလအတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှု အသင့်အတင့် တိုးလာမှုကို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှ တိုးလာရေးကို ဝယ်လိုအား အခြေအနေများ ပိုအားကောင်းလာမှုက ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း အများစုက ဖေါ်ပြကြသည်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်စစ်တမ်းကာလတွင် အနည်းငယ်မျှ တိုးတက်လာခဲ့သည့်နောက်မှာ အာဆီယံ ထုတ်လုပ်သူတို့သည် ပြည်ပမှ ရရှိသည့် လုပ်ငန်းအသစ်များ ကျဆင်းလာမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။

လုပ်ငန်းများ ပိုမိုရရှိလာမှုကလည်း ထည့်ကုန်လက်ကျန်စာရင်းများကို တိုးလာစေခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝယ်ယူမှုများမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစပြီး လစဉ် တိုးလာခဲ့သည်ကို  မြင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်လည်း တိုးတက်မှုနှုန်းမှာမူ ၉ လကြာ လက်ရှိ တိုးတက်မှု အစဉ်ထဲတွင် အားအပျော့ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။

အခြားတစ်ဘက်မှ ကြည့်လျှင် ထုတ်လုပ်မှုအကြို လက်ကျန်စာရင်းများ အသစ်တဖန် ကျဆင်းလာမှုနှင့် အလုပ်နေရာ ပမာဏများက အဓိကအကျဆုံး အညွှန်းကိန်း အပေါ်သို့ ဖိစီးခဲ့ကြပါသည်။ ပါဝင်ဖြေခဲ့သူ အချို့က စရိတ်စကများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် သိုလှောင်ထားခဲ့သည့် ထည့်ကုန်များ ကုန်ခန်းရေးဆီ ဦးတည်ခဲ့သည့်အပြင် ဝန်ထမ်းများ ဖြတ်တောက်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း အကြောင်းပြခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျဆင်းမှုမှာ ဒသမဂဏန်းမျှသာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ယင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ ပစ္စည်းပေးသွင်းမှု အခြေအနေများမှာ ဇွန်လတွင် ဆက်လက်ပြီး ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ပြီး ပေးသွင်းမှု ပြီးဆုံးရန် ကြာမြင့်ချိန်များမှာ ယခုဆိုလျှင် ၂၉ လ ဆက်တိုက် တိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပစ္စည်းပေးသွင်းရေး ကွင်းဆက်များတွင် အခက်အခဲများ ရှိမြဲရှိနေခဲ့သည့် တိုင်အောင် ပေးသွင်းမှု ပြီးဆုံးရန် ကြာမြင့်ချိန်များ တိုးလာမှုမှာ မေလနှင့် စာလျှင် အားပျော့လာခဲ့သည်။

ဈေးနှုန်းများကို လေ့လာကြည့်လျှင် ပျမ်းမျှ စရိတ်စက၏ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများမှာ သုံးလပတ် အဆုံးပိုင်းတွင် ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှစပြီး လစဉ်လတိုင်းတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ထည့်ကုန်ဈေးနှုန်းများ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာမူ ယခုလတွင် ပိုမြန်ဆန်လာခဲ့ကာ မှတ်တမ်းထဲက တတိယအမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာပြီး ကုမ္ပဏီများက ယင်းအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုကို အပြစ်တင်နေကြသည်။

ထည့်ကုန် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနေသည်နှင့်အမျှ စက်ရုံ ရောင်းဈေးများပါ မြင့်တက်လာခဲ့ကြရာ လက်ရှိ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အချိန်ကာလကို လ ၂၀ သို့ ဆွဲဆန့်ပေးလိုက်သည်၊ တိုးလာခဲ့သည့်နှုန်းမှာ မေလနှင့်စာလျှင် အားပျော့လာခဲ့သော်လည်း ပြင်းထန်သည့် နှုန်းဖြစ်ရုံသာမက မှတ်တမ်းသမိုင်းထဲမှာ အမြန်ဆုံး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေနှင့် အာဆီယံ ဒေသတစ်ဝန်းတွင် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ ယုံကြည်မှုမှာ ဆက်လက်ပြီး အားကောင်းသည့် အပြုသဘောကို ဆောင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် လာမည့် ၁၂ လ အတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ရေး ပမာဏများ တိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အကောင်းမြင်မှု အဆင့်အတန်းမှာ မေလထက် ပိုအားကောင်းလာခဲ့ပါသည်။

 

သုံးသပ်ချက်

အာဆီယံ ထုတ်လုပ်မှု PMI ဒေတာကို သုံးသပ်လျက် S&P Global Market Intelligence မှ စီးပွားရေး ပညာရှင် Maryam Baluch ပြောကြားသွားသည်မှာ
 "နောက်ဆုံး PMI က အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍရဲ့ ကြီးထွားလာမှု အရှိန်အဟုန် ရှေ့ဆက် ကျဆင်းလာမှုကို အချက်ပြနေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများက ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးချဲ့ကာ အော်ဒါအသစ်များ တိုးလာခဲ့ကြပေမဲ့ ဇွန်လတွင် ဝန်ထမ်း ဦးရေကို လျှော့ချခဲ့ကြသလို သိုလှောင်ထားခဲ့ကြတဲ့ ကုန်ကြမ်းများနှင့် ကုန်စည်များကို ထုတ်သုံးကြပါတယ်။

“စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ခုနစ်နိုင်ငံထဲက လေးနိုင်ငံတွင် ဇွန်လမှာ့ တိုးထုတ်လုပ်မှု နှေးလာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကမူ ကျဆင်းမှုကို မှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြင့်တက်လာနေတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ကုန်ကြမ်း၊ ပစ္စည်း ပြတ်လပ်မှုနှင့် စွမ်းအင် စရိတ်များ ထိုးတက်သွားမှုတို့က နိုင်ငံတိုင်းအပေါ်သို့ တစ်နည်းမဟုတ်လျှင် အခြားတစ်နည်းဖြင့် သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ “မည်သို့ပင် ဖြစ်ကောမူ အာဆီယံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ တစ်ဝန်းက မျှော်မှန်းချက်များမှာ အပြုသဘောဆောင်မြဲ ဆောင်နေကာ ပါဝင်ဖြေခဲ့သူတို့က လာမယ့် ၁၂ အတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှ တိုးလာမယ်လို့ မျှော်လင့်လျက် ရှိနေကြပါတယ်“
 

#MyanmarIndustryGuide
 Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

Industry Reviews Read 500 times