ကုမ္ပဏီများ၏ အချက်အလက်များ ကြည့်ရှုနိုင်


17 January, 2022

ကုမ္ပဏီများ၏ အချက်အလက်များ ကြည့်ရှုနိုင်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ကုမ္ပဏီများ၏ အချက်အလက်များ ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အနေ ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ၂၀၁၇ စတင် အာဏာတည်ပြီး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံ တင်စနစ် (MyCO) အား စတင်အသုံးပြု လျက် ရှိရာ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် စပ်လျဉ်းသော မှတ်ပုံတင် ဆိုင်ရာ အချက်အလက် များနှင့် စာရင်းများအား အများ ပြည်သူမှ ရယူနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားပြီးဖြစ်သဖြင့်  ကုမ္ပဏီအမည်၊ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အမှတ်/ရက်စွဲ၊ ကုမ္ပဏီလိပ်စာနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်များအား အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် Myanmar Companies Online (MyCO) www.myco.dica.gov.mm တွင် အခမဲ့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ကြည့်ရှု နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့် လက်ရှိကာလတွင် မီဒီယာ အချို့က ဤရုံးသို့ မေးမြန်းကြသည့် SUN APEX COMPANY LTD နှင့် SHAN YOMA CEMENT COMPANY LIMITED တို့၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက 
"ကုမ္ပဏီအမည် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဖြင့် ရှာဖွေခြင်း" အောက်တွင် ပေးထားသော အကွက်တွင် SHAN YOMA CEMENT ဟု ဖြည့်သွင်းပြီး ရှာခိုင်းလိုက်ပါ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက် အချို့ ဖော်ပြမည် ဖြစ်သည်။

ထိုအခါ ကုမ္ပဏီအမည်ကို တို့ထိလိုက်ပါက
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအား အခမဲ့ တွေ့ မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်


အကယ်၍ ကုမ္ပဏီ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက မိမိသိရှိလိုသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အချက်အလက်များ (Company Extract) ကို MyCO သို့ သတ်မှတ် အခကြေးငွေ (တစ်သောင်း ကျပ်) ပေးသွင်း၍ မည်သူမဆို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

How To Tips Read 729 times