မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍


23 July, 2023

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာ

 

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

 

 


မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍  မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့မှ  ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်ကို ပြန်လည်မျှဝေအပ်ပါသည်။ 


မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမှုများ ပြန်လည်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့သွားရောက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များလျှောက်ထားမှု အစဉ်ပြေချောမွေ့စေရန် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော သက်သေခံအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်၍ မသက်ဆိုင်သော သူများလက်ထဲသို့ မရောက်ရှိရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည့်တာဝန်မှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူထားသည့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အထူးတာဝန်ဖြစ်သော်လည်း လစဉ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားသူ များပြားလျက်ရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း၌ ပျောက်ဆုံးသူများ ပြန်လည်လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်၊ ပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်တို့ဖြင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတစ်ခုခုတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အမည်၊ အဘအမည်၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်အမှတ်၊ ပျောက်ဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်တို့အား မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းကြော်ငြာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှစတင်၍ သတင်းစာတွင်ကြော်ငြာပါရှိပြီး ၆ လ အကြာတွင် အဆိုပါသတင်းစာ(မူရင်း)နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးများသို့ သွားရောက်၍ ပြည်တွင်းတွင်အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ကတိပြု လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း၊ စာအုပ်ဖိုးငွေ ၃၅,ဝဝဝ ကျပ်၊ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီး ဒဏ်ကြေးငွေ ၅၆,ဝဝဝ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၉၁,ဝဝဝ ကျပ် ပေးဆောင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စွန်းထင်းခြင်း၊ ရေစိုခြင်း၊ ရေးခြစ်ထားခြင်း စသည်တို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပွားပါက ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာနိုင်ရေး ပြန်လည်လျှောက်ထားမည် ဆိုပါက ပျက်စီးသည့်စာအုပ်နှင့်အတူ 
စာအုပ်တန်ဖိုး ၃၅,ဝဝဝ ကျပ်၊ 
ပျက်စီးဒဏ်ကြေးငွေ ၅၆,ဝဝဝ ကျပ်၊ 
စုစုပေါင်း ၉၁,ဝဝဝ ကျပ် 
ပေးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး/ရုံးခွဲများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၆။ ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ယင်းတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှှင့်အတူ လူကိုယ်တိုင် သက်ဆိုင်ရာသံရုံးသို့သွားရောက်၍ စာအုပ်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဒေါ်လာ၊ ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေးအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅ ဒေါ်လာ၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၀ ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးတန်ဖိုးအတိုင်းပေးသွင်း၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အား ပြန်လည်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်-
(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း/ မိတ္တူ
( ခ) အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ
( ဂ) သက်တမ်းရှိအလုပ်သမား Work Permit (မှီခိုဖြစ်ပါက မှီခိုသူ ဇနီး/ ခင်ပွန်း/ မိဘ တို့၏ Work Permit နှင့် မိသားစုတစ်စုတည်း အိမ်ထောင်စုစာရင်း ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း)
(ဃ) ပျောက်ဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (မရှိပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်)
( င) သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်း၏ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ

၇။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်/နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ပေါက်များသို့ ရောက်ရှိပါက CI မူရင်းအား အပ်နှံရပြီး မိတ္တူကူးခြင်း (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများပြုလုပ်၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ပြန်လည်လျှောက်ထား လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးများတွင် ပြည်ပပျောက်ဒဏ်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅ ဒေါ်လာ နှင့်ညီမျှသည့် မြန်မာငွေ (လက်ရှိ ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်နှုန်းထား)နှင့် စာအုပ်ဖိုးငွေ ၃၅,ဝဝဝ ကျပ် ပေးသွင်းပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၈။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာရောက်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အထောက်အထားတစ်ခုအဖြစ် အရေးကြီးသော သက်သေခံအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်၍ မသက်ဆိုင်သောသူများလက်ထဲသို့ မရောက်ရှိရေးအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူထားသည့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအပေါ် အခြားသူများမှ အလွဲသုံးစားမပြုနိုင်ရေး ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသွားရန်ဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံး၍ အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရာတွင် အချက်အလက်များလိမ်လည်ဖော်ပြခြင်းအား စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 


To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

Laws and Regulations Read 327 times