ပဲအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၆) ရက် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)


16 February, 2023

 

ပဲအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၆) ရက် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့ မှ နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးသော သီးနှံဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

16.2.2023 - (Thursday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 175000/ 185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -175000/185000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ-(သစ်) 190000/188000

-(929)- 56.25 ပိဿာ-185000/190000/188000

-(မြကြေး)- တာပွန်-56.25 ပိဿာ-

ကုလားပဲကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4400/4450

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4350/4400

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4200/4230

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -4200/4230

တာပွန်ခြမ်း----1ပိဿာ-4350/4400

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-196000/ 197000

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)188000/187000

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 157000/158000/

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်) 153000/

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 220000/225000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(ခရမ်း) 227000/229000/230000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- - 185000/190000/200000/215000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 145000/150000/ 155000/ 165000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 140000/

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)130000/135000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)240000/250000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)230000/240000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)220000/225000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5275/5300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)185000/

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)165000/(ဟောင်း) 125000/130000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-157000/ 160000//(ကာဘိုး)

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 170000/175000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- 185000/190000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)သစ်- 217000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 210000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)200000/

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)(သစ်) 180000 /

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်) -161000/162000

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား) 155000/

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)150000/

ဇီးကွက်-58.25ပိဿာ--သစ်(ရှမ်း)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 250000/255000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-279000/ 280000/-(မုံရွာ)272000/273000

မြေထောက်ပဲ(ကြား) - 54 - ပိဿာ-250000/

ဘိုကေပဲ 52. - (သေး)-240000/250000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) - 183000/185000

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)-175000/178000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3350/ - - (လုံးချွတ်)-4325/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး) 199000/200000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 295000/ 310000/318000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 62000/ 63000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-65000/65500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..64500/65000/65500

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 80000/85000

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 38000/40000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4300/4400(လတ်)3800/(သေး)36000(ယခင်)

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ - 85000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 310000/320000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 250000 / 255000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ- 250000/260000

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 250000/ 255000 /(ယခင်)

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 260000/280000/300000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- -176000/178000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်-6500/ 6990(မြင်းမူ) 6900/7200/7300

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ-

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7300/7400(ရှည်)

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ- 6500/

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 6200/ 6250

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5900/ 6000/6200

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 5800/ 6000

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ-5850/ 6300

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

အနီလုံးဆံ(ရှမ်း) -1 ပိဿာ - 6300

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-5850/ 5900

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -7200/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000/ 12500

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2750/2770

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 2150/2250/2300

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1750/1770

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

Agriculture & Livestock Read 203 times