ဧပြီလ မလေးရှား စားအုန်းဆီ တင်ပို့မှု ၁၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့


10 May, 2022

ဧပြီလ မလေးရှား စားအုန်းဆီ တင်ပို့မှု ၁၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့

မလေးရှားနိုင်ငံမှ တင်ပို့တဲ့ စားအုန်းဆီ အမျိုးမျိုး တင်ပို့သည့် တန်ချိန် စုစုပေါင်းသည် ၂၀၂၂ မတ်လတွင် တန်ချိန် ၁,၃၃၁,၄၀၀ ရှိခဲ့ပြီး ဧပြီလတွင် တန်ချိန် ၁,၁၀၃,၀၉၃ ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ၁၇.၁% လျော့နည်းခဲ့ကြောင်း ကုန်စည်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း Societe Generale de Surveillance (SGS)မှ ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။


SGS မှ ထုတ်ပြန်ပေးသည့် အသေးစိတ် စာရင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

ဆီအုန်း ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး

တင်ပို့မှု (တန်ချိန်)

     

ဆီအုန်းထုတ်ကုန်

ဧပြီလ

မတ်လ

Crude palm oil

279,271

287,799

RBD palm oil

71,370

84,520

RBD palm olein

290,271

499,929

RBD palm stearin

97,979

125,386

Crude palm

kernel oil

17,575

9,600

Processed palm

kernel oil

29,625

19,356

Oleochemicals

65,518

46,821

     

အများဆုံး တင်ပို့သည့်

ဈေးကွက်များ (တန်ချိန်)

     

ဈေးကွက်

ဧပြီလ

မတ်လ

European Union

245,158

291,428

China

92,687

184,650

Pakistan

12,500

59,440

United States

16,695

24,370

India

236,095

234,929

Agriculture & Livestock Export, Import Read 707 times