၁၀ နှစ်သက်တမ်း LTR ဗီဇာ  ထိုင်းနိုင်ငံ  စတင်


05 September, 2022

၁၀ နှစ်သက်တမ်: LTR ဗီဇာ  ထိုင်းနိုင်ငံ  စတင်


 ထိုင်းနိုင်ငံသည်  “ရေရှည်နေထိုင်သူ“Long-Term Resident (LTR)” ဟုခေါ်သော ဗီဇာအသစ်ကို စတင်ခွင့်ပြုပါသည်။

၁၀ နှစ်သက်တမ်း ရှိသော LTR ဗီဇာသည်  နိုင်ငံခြားသားများထိုင်းနိုင်ငံတွင် နှစ်ကြာကြာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူသွားစေပါသည်။

အမျိုးအစား ၄ မျိုး သတ်မှတ်ထားရာ 

  • Wealthy Global Citizens
  • Wealthy Pensioners
  • Work From Thailand Professionals
  • Highly Skilled Professionals

တို့ ဖြစ်ပါသည်။ 

အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် ၁၀ နှစ်သက်တမ်း renewable multiple entry visa နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (Digital Work Permit) တို့ ပါဝင်သည်။

ထိုင်း ၄ ဦး အလုပ်ခန့်ထားမှ နိုင်ငံခြားသား ၁ ဦးအလုပ်ခန့်ရန် ကန့်သတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသည်။

re-entry permit မလိုအပ်။

ထိုင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်များတွင် Fast-track service အသုံးပြုခွင့် ရမည်။
#MyanmarIndustriesGuide
Telegram Channel https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 299 times