လုပ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အေဂျင်စီများ လိုက်နာရန် အချက် ၄ ချက် ထုတ်ပြန်


26 April, 2022

လုပ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အေဂျင်စီများ လိုက်နာရန် အချက် ၄ ချက် ထုတ်ပြန်

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ မလွဲမသွေ လိုက်နာရန် အချက်  ၄ချက်နှင့် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများ လိုက်နာရန် အချက် ၁ ချက်တို့ကို အသိပေးရန် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအားလုံးထံသို့ ပေးပို့ထားသည့် အကြောင်းကြားစာကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်အကြောင်းကြားခြင်း

၁။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များထံသို့ ယင်းဌာန၊ ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများ၊ ကုမ္ပဏီများသည် ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ အလုပ်သမားပို့ဆောင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါသင်တန်းကျောင်းများ၊ ကုမ္ပဏီများအား ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် သာသာစကား သို့မဟုတ် ပညာရေးသီးသန့်သာ သင်ကြားရန်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ကိစ္စရပ်များ ထည့်သွင်း ကြေညာခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်ခများကောက်ခံ၍ စေလွှတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်စေရေး ကြပ်မတ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်တွင် ကန့်သတ်ချက် ချမှတ်ဖော်ပြ ပေးနိုင်ပါရန် ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယခုအခါ အချို့ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများသည် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သင်တန်းကျောင်းများကို အကြောင်းပြု၍ လုပ်သား စုဆောင်းလျက်ရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်နိုင်ရေး အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအနေဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အကြောင်းကြားပါသည်

(က) ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများသည် ဘာသာစကား သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားပို့ချနေပါက ဘာသာစကားသင်ကြား ခြင်းနှင့် အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်းကို ရောထွေးဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန်၊

(ခ)ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စိများသည် ဘာသာစကား သင်တန်းကျောင်းများကို အကြောင်းပြုပြီး ပြည်ပသို့ သွားရောက်မည့်သူများထံမှ ဝန်ဆောင်ခများကောက်ခံခြင်း၊ အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်း စသည့်စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်၊

(ဂ)ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများမှဖွင့်လှစ်သည့် ပညာရေး သင်တန်းကျောင်းများအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ဘာသာစကား (သို့မဟုတ်) ပညာရေးသီးသန့်သာ သင်ကြားပို့ချရန်၊ 
ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ ထည့်သွင်းကြေညာခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်ခများကောက်ခံ၍ စေလွှတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်၊

(ဃ) ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအနေဖြင့် ပြင်ပဘာသာ စကားသင်တန်းကျောင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကျောင်းများနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းကျောင်းတာဝန်ခံများကို ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ပညာရေးသီးသန့်သာ သင်ကြားပို့ချရန်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ ထည့်သွင်းကြေညာခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်ခများကောက်ခံ၍ စေလွှတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

(င) အခြားပြင်ပဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ကျောင်းများသည် သင်တန်းကျောင်းများကို အကြောင်းပြု၍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်မရှိဘဲ ပြည်ပသို့သွားရောက်မည့်သူများထံမှ ဝန်ဆောင်ခများ ကောက်ခံခြင်း၊ အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်း စသည့်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား တရားမဝင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းစုံစမ်းရရှိ၍ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားလာပါက အဆိုပါသင်တန်းကျောင်းများကို တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် စိစစ်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအနေဖြင့် ပြည်ပသို့ စေလွှတ်နိုင်ရေး အလုပ်သမား စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်အပိုဒ် ၂ ပါ ညွှန်ကြားချက် များအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း စိစစ် တွေ့ရှိရပါက ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။

Labour Affairs Read 501 times