နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ရောင်းဝယ်သည့် AD လိုင်စင်ရဘဏ်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ


20 June, 2022

နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ရောင်းဝယ်သည့် AD လိုင်စင်ရဘဏ်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ  ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ

၇.၆.၂၀၂၂ တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် AD လိုင်စင်ရဘဏ်များအကြား အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


 

 

 

 

MIG

Export, Import Laws and Regulations Local News Read 293 times