ထုတ်လုပ်ရေး အခြေအနေများထဲမှ ဆုတ်ယုတ်မှု ဇန်နဝါရီလတွင် ဆက်လက် ပိုနည်းလာ


02 February, 2021

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော IHS Markit မြန်မာ ထုတ်လုပ်မှု PMI™ တွင် အဓိက တွေ့ရှိချက်များမှာ

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အော်ဒါ အသစ်များမှာ အသင့်အတင့် ကျဆင်းလာခြင်း

ကုန်ကြမ်းများ ရှားပါးနေသည့် အကြားတွင် စရိတ်စကဖိအားပေးမှုများ တိုးလာခြင်း

အကောင်းမြင်မှုမှာ ၁၁-လ မြောက်အဖြစ်အမြင့်ဆုံးသို့ မြင့်တက်သွားခြင်း

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

 

Industry Reviews MIA Read 534 times