ဩဂုတ်လအတွင်း EPS စနစ်ဖြင့် မြန်မာလုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော် တောင်ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိ


31 August, 2023

ဩဂုတ်လအတွင်း EPS စနစ်ဖြင့် မြန်မာလုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော် တောင်ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိ

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

ဩဂုတ်လအတွင်း EPS စနစ်ဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများ စုစုပေါင်း  ၁၀၁၄ ဦး တောင်ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 


ဩဂုတ်လအတွင်း အစိုးရပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှတစ်ဆင့် EPS စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်သော   မြန်မာလုပ်သားများ တောင်ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြရာ 
● ဩဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်  ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၃၉)ဦး
● ဩဂုတ်လ ၂ ရက်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၉၇)ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်သားသစ် (၅၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၇) ဦး 
● ဩဂုတ်လ ၈ ရက်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၄၂)ဦး
● ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်  ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၄၂)ဦး
● ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၄၇)ဦး
● ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၀၁)ဦး၊စိုက်မွေးလုပ်သားသစ် (၄၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၆) ဦး
● ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်သားသစ် (၁၅၁)ဦး
တို့သည်  ရန်ကုန်မြို့မှ အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။


ဇူလိုင်လအတွင်း EPS စနစ်ဖြင့် မြန်မာလုပ်သား ၁၀၀၀ ကျော် တောင်ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိ
https://www.industrialdirectory.com.mm/article/-eps-korea-july-2023.html


 Source Myanmar Embassy, Seoul 

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

Labour Affairs Read 644 times