မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များ


29 January, 2024

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များ

To Get Instant Update

https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှု ရရှိရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ငွေကြေးမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရေးသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေပုဒ်မ- ၄၀ (ခ)၊ (ဂ)နှင့် (ဃ)တို့အရ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဆိုင်ရာမူဝါဒကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အား နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းစနစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံခြားသုံးသီးသန့်ငွေကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 

၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းအား အထူးထုတ်ယူခွင့် (Special Drawing Right-SDR) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်စနစ်မှ ထိန်းကျောင်းမှုရှိသည့် နှုန်းရှင်ငွေလဲနှုန်းစနစ်  (Managed Floating Exchange Rate Regime) သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးကာ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ပေါင်းစည်းခြင်း (Exchange Rate Unification) ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်အား ထိန်းကျောင်းရန်နှင့် ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား သတ်မှတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အရောင်းနှင့်အဝယ် နှစ်မျိုးစလုံးဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ လေလံ (Two-way FX Auction)ကို နေ့စဉ် ဘဏ်ဖွင့်ရက်တိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး AD လိုင်စင်ရ ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်အရ နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်၍ ဘဏ်များက တင်ပြလာသည့် ရောင်း/ဝယ်လိုသည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ဘဏ်အချင်းချင်း နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်း/ဝယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို သတင်းပေးပို့စေလျက် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် Website တွင် တစ်နေ့လျှင် လေးကြိမ် ထုတ်ပြန်ကြေညာလျက် ရှိပါသည်။

 

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်အချင်းချင်း နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့် အခြေအနေတွင် ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား ဈေးကွက်ကို ပိုမိုထင်ဟပ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရည်ညွှန်း ငွေလဲလှယ်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းကို ဘဏ်အချင်းချင်း နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်၏ ပျမ်းမျှငွေလဲလှယ်နှုန်း (Weighted Average Rate) အပေါ် အခြေခံ သတ်မှတ်သည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံး၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများအကြား ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကာလတိုအတွင်း နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း အတက်/အကျ ကြီးမားခြင်းကို လျော့နည်းစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံခြားသုံး သီးသန့်ငွေ ဖြည့်တင်းရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ Two-way FX Auction အား ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး၊ စည်းမျဉ်းအခြေခံ အရောင်း (သို့မဟုတ်) အဝယ် တစ်မျိုးသာ ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြားငွေလေလံ (One-way FX Auction) ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ ပြည်ပ ချေးငွေရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်မှု လျော့နည်းခဲ့ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း ဈေးကစားမှုများကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း လွန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် သည် ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား (၄.၄.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၄.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့ထိ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁,၈၅၀ ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၅.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှစ၍ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ လျှင် ၂,၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် ပုံသေ သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား အစိုးရ ဌာနများသို့ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်လျာထားခြင်းနှင့် ဘဏ်များမှ နိုင်ငံခြားငွေအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တန်ဖိုးသင့်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း (Revaluation) တို့တွင် အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ 

.

၅။ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေအား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ   (Foreign Exchange Supervisory Committee- FESC)ကို (၄.၄.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား FESC အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂ဝ၂၂ အရ ပို့ကုန်တင်ပို့သူများသည် ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိသည့် ပို့ကုန်ရငွေပမာဏ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၂၂ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပို့ကုန်ရငွေပမာဏအပေါ်တွင် ကန့်သတ်ချက်အား ၆၅/၃၅ မှ ၅၀/၅၀ သို့လည်းကောင်း၊၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၃၅/၆၅ သို့လည်းကောင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ပို့ကုန်တင်ပို့သူများ အနေဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိသည့် ပို့ကုန်ရငွေ ပမာဏ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၂) ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရည်ညွှန်း ငွေလဲလှယ်နှုန်း ၂,၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် လဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါသည်။

 

၆။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ပြည်ပငွေပေးချေမှုများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအား ကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လိုအပ်ချက်အား လျှော့ချနိုင်ရန်တို့အတွက် မိမိ၏ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ငွေကြေးများဖြစ်သည့် တရုတ်ယွမ်နှင့် ထိုင်းဘတ်တို့အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ စာရင်းရှင်းလင်းမှုနှင့် ပေးချေမှု ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

 

၇။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ကြီးမားစွာ တက်ခြင်း/ကျခြင်းကို  လျော့ပါးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဈေးကွက် နိုင်ငံခြားငွေ လိုအပ်ချက်အား အထိုက်အလျောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ USD/MMK SWAP Facility တို့ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားများ၏ လွှဲပို့ငွေများ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်စေရေး ဆောင်ရွက်စေရန် အလုပ်သမားလွှဲပို့ငွေများအား ဈေးကွက်ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် မကွာသည့်နှုန်းများဖြင့် ဝယ်ယူစေခြင်းနှင့် အပိုဆောင်းငွေ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၃၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထပ်ဆောင်းပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပြည်ပရောက် အလုပ်သမား လွှဲပို့ငွေများ ပိုမိုဝင်ရောက်စေရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 

၈။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် Exporter နှင့် Importer တို့ စိတ်ကြိုက်ဈေးဖြင့် ပြင်ပတွင် ရောင်းဝယ်ခြင်းကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ မြင့်တက်နေခြင်းနှင့် Importer များအနေဖြင့် ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနိုင်သည့် ပမာဏကို မသိရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တရားဝင် ရောင်းချနိုင်မည့် Platform များကို Importer များမှ တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့် လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးစနစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်လိုအား(Demand) နှင့် ရောင်းလိုအား (Supply) မျှတမှု ရှိစေရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ Online Trading Platform အား ဗဟိုဘဏ် ဦးဆောင်မှုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်အရ အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ထိုင်းဘတ်နှင့် တရုတ်ယွမ်တို့အားဝင်ရောက် ရောင်းချပေးခြင်းကို (၂၂.၆.၂ဝ၂၃)ရက်နေ့မှစ၍  စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

၉။ သွင်းကုန်တင်သွင်းသူများမှ တင်သွင်းကုန်စည်များအတွက် လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်လိုအားပမာဏ (Quantity Demanded)နှင့်ဝယ်ယူမည့်ပမာဏအလိုက် ကမ်းလှမ်းသည့်နှုန်း (Bid rate)၊ ပို့ကုန်တင်ပို့သူများမှ ရရှိလာသည့် ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်  နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းလိုအားပမာဏ (Quantity Supplied) နှင့် ရောင်းချမည့် ပမာဏအလိုက် ကမ်းလှမ်းသည့်နှုန်း (Offer rate) တို့အား ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် အဆိုပါOnline Trading Platform တွင် ဈေးကွက်နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းဖြင့် တင်ပြစေပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား မျှတမှု ရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကုန်စည်တင်ပို့သူနှင့် တင်သွင်းသူများအား ကုန်စည်အမျိုးအစားအလိုက် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း (Commodity Matching) ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်  အရေးကြီး ကုန်စည်များ တင်သွင်းမည့်သူများ၏ နိုင်ငံခြားငွေ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရာဘာ တင်ပို့မည့်သူနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာ တင်သွင်းမည့်သူများအတွက် SOP နှင့် ဆန်၊ ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့မည့်သူနှင့် စက်သုံးဆီ/စားသုံးဆီ တင်သွင်းမည့်သူတို့အား ချိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် SOP တို့ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

 

၁၀။ အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နေ့စဉ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်၊ စက်သုံးဆီ လိုအပ်ချက်နှင့် စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်မှုမှတဆင့် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချနိုင်စေရန် Online Trading တွင် နိုင်ငံခြားငွေ ပိုလျှံရောင်းလိုအား ပမာဏအား မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ဝယ်ယူပြီး စက်သုံးဆီ တင်သွင်းမှုအတွက် ပေးချေရန် ပြန်လည်ရောင်းချပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ FX Market Online Trading Platform မှတဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ထိုင်းဘတ်နှင့် တရုတ်ယွမ်တို့၏ Market Trading Rate နှင့် ရောင်းချ/ဝယ်ယူသည့် ပမာဏ၊ ဗဟိုဘဏ်မှ ဝင်ရောက် ရောင်းချပေးသည့် ပမာဏတို့အား (၆.၁၂.၂၀၂၃) ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် Website တွင် နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလျက် ရှိပါသည်။

 

၁၁။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား အားမျှခြေ ရရှိလာစေပြီး၊ ဈေးကွက် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းပြောင်းလဲမှု (Market Exchange Rate Volatility) လျော့နည်းကျဆင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ တရုတ်ယွမ်နှင့် ထိုင်းဘတ်တို့၏ အများဆုံး ပြောင်းလဲမှုမှာ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း အောက်တွင်သာ ရှိသဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများ အထိုက်အလျောက် တည်ငြိမ်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

 

၁၂။ ထို့ပြင် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးနှင့် သွင်းကုန်ကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဆက်စပ် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ UMFCCI တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 

၁၃။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက် ဈေးကွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ဖြစ်သင့်သည်ထက် များစွာ မြင့်မားလာခြင်း မရှိစေရန် လိုအပ်သော Intervention ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပြီး၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများအကြား ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေ၍ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရေးအား ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 


To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

 

Laws and Regulations Read 259 times