အမည်မည်းစာရင်း ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးခြင်း 


09 May, 2023

အမည်မည်းစာရင်း ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးခြင်း 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက အမည်မည်း စာရင်း Black List ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 


 

 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 296 times