ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဝယ်ယူရာတွင် ပြည်ပဘဏ် ငွေစာရင်းများသို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု လက်ခံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများအ


08 June, 2023

ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဝယ်ယူရာတွင် ပြည်ပဘဏ် ငွေစာရင်းများသို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု လက်ခံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများအား အမည်မည်းစာရင်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဝယ်ယူရာတွင် ပြည်ပဘဏ် ငွေစာရင်းများသို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု လက်ခံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာမှ အမည်မည်းစာရင်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ကြောင်း  ကုမ္ပဏီများသို့အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

 

 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 412 times