မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ "ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်" ထုတ်ပြန်


07 February, 2024

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ "ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်" ထုတ်ပြန်

To Get Instant Update

https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် ရက်စွဲဖြင့် "ကိုယ်စားလှယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်" ကို ညွှန်ကြားချက်အမှတ်( ၁ /၂ဝ၂၄) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်လုံခြုံမှုနှင့် ခိုင်မာမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က မိမိ ကိုယ်စားလှယ်၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မူဘောင်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအား လက်လှမ်းမမှီသည့် ပြည်သူများ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိစေရန်နှင့် ငွေရေး ကြေးရေးစနစ်တွင် အလုံးစုံပါဝင်လာရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ကိုယ်စားလှယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၄)ကို ၆-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

 


To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

Banking & Loan Read 605 times