နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer လိုင်စင်) ရုပ်သိမ်းခြင်း


13 July, 2023

နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer လိုင်စင်) ရုပ်သိမ်းခြင်း

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

 မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ကုမ္ပဏီ (၁၀) ခု ကို နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer License) ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာထားသည်ကို ပြန်လည်မျှဝေအပ်ပါသည်။Post Date : 12-07-2023
             မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိသဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer License) အား အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ (၁၂-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှစ၍ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်-

(၁)    Kannan Trading Co.,Ltd   

(၂)    Net Change Co.,Ltd

(၃)    Thiri Aung Si Trading Co., Ltd

(၄)    Riverwood Group Co., Ltd

(၅)    Global Myanmar Services Co., Ltd

(၆)    D-Gold Trading Co., Ltd

(၇)    Aurum Image Co., Ltd

(၈)    Hi Welcome Travel & Tours Co., Ltd

(၉)    Sweeties Pearls Co., Ltd

(၁၀)    Chase Travels & Tours Co., Ltd


To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

Laws and Regulations Banking & Loan Read 340 times