သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ FDA ထုတ်ပြန်ကြေညာ


18 December, 2022

သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများ FDA ထုတ်ပြန်ကြေညာ

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

 

 

Laws and Regulations Read 204 times