MIA Activity

MIA Activity
Wednesday, 10 January 2018 14:20

၈.၁.၂၀၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအစည္းအေ၀း

၈-၁-၂၀၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ာူအသင္း၏ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ GS 1 Myanmar Bar Code စနစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သုံးစြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္

MIA Activity
Tuesday, 09 January 2018 14:35

၆-၁-၂၀၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအစည္းအေ၀း

(ZawGyi) ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍