ျပည္တြင္းေရထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေငြပိုမိုရရွိလာေစဖုိ႔အတြက္ ပင္လယ္ေရထြက္ကုန္အရွင္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စက္တင္ဘာလမွာ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Published in Export, Import

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာတြင္ ဝယ္ယူစုေဆာင္း ေရာင္းခ်မႈပံုစံအစား ကိုယ္တိုင္ေမြးျမဴထားတဲ့ ေမြးျမဴေရးျခံထြက္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကိုသာ

Published in Export, Import

ႏွစ္စဥ္ ကြ်ဲ၊ ႏြား စတဲ႔ တိရစာၦန္အေကာင္ေရ (၁) သန္းနီးပါးအထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝယ္လိုအား႐ွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ကၽြဲ၊ ႏြား ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားနဲ႔ တစ္ပုိင္တစ္နုိင္ေမြးျမဴထားတဲ႔

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ငါးသိန္းတင္ပို႔ဖို႔ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းထားတဲ႔အတြက္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔သူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးႏုိင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္ကာ အဖမ္းအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္မွ ကၽြဲ၊ ႏြားဝယ္လက္မ်ား လာေရာက္ဝယ္ယူမႈနည္းပါးကာ ယခင္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အက်ေစ်းျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနရတယ္လို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၉ဝဝ ေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္တဲ႔ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကို နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီထူေထာင္ စီမံကြပ္ကဲေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Local News

ျပည္တြင္းရွိ ကၽြဲ ၊ ႏြားမ်ားကို အေရးႀကီး ကုန္စည္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ထားမႈ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲထြန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္ကို ကၽြဲႏြြားတင္ပို႔မႈမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္လုံး သုံးသိန္းေလာက္ တရားဝင္တင္ပို႔ၿပီး တရားမဝင္ တင္ပို႔တာေတြက ႏွစ္ဆေလာက္အထိ ရွိနိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဆုိပါတယ္။

Published in Export, Import

တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား ဝယ္ယူမႈရပ္ဆိုင္းထားတဲ႔အတြက္ မူဆယ္မွာ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ဆိတ္ေကာင္ေရ ေထာင္ခ်ီၿပီး ေသာင္တင္ပိတ္မိေနတယ္လို႔ ဆိတ္အရွင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ႔ ဆိတ္ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

Page 1 of 2

Search Articles