ရန္ကုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ LNG ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀၀) ေက်ာ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Local News

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ LNG ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၀၀) ေက်ာ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Investment

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပင္သစ္နုိင္ငံတို႔အၾကား လ်ွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Local News

ထိုင္းႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စုစုေပါင္း (၅၀၀) မဂၢါဝပ္ကုိ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံပိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ Egat က စီစဥ္ေနလ်က္ ရွိပါတယ္။

Published in Export, Import

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္တဲ့ AC ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကုမၸဏီက စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။

Published in Investment

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားလာၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိယ္စား သံအမတ္မ်ားက ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရပါတယ္။

Published in Investment

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ဖင္လန္ႏုိင္ငံနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Published in Local News

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေျမေအာက္အပူစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ကာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔

Published in Local News

ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားနဲ႔ အဂၤလန္နိုင္ငံတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေရအားလၽွပ္စစ္နဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ က႑မ်ား၌

Published in Investment

လာမယ္႔ ဇူလိုင္လ ( ၁ ) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေနအိမ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Published in Local News
Page 1 of 3

Search Articles