တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေျမေအာက္အပူစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ကာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔

Published in Local News

ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားနဲ႔ အဂၤလန္နိုင္ငံတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေရအားလၽွပ္စစ္နဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ က႑မ်ား၌

Published in Investment

လာမယ္႔ ဇူလိုင္လ ( ၁ ) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေနအိမ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Published in Local News

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္းဟာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာ႔စီးပြားေရးပုိမိုတိုးတက္လာေစဖုိ႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္က႑မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ကမ႓ာ႔ဘဏ္၏ ၂၀၁၉ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီအရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Published in Investment

လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဝင္ေငြအေပၚ အေျခခံၿပီး လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားသစ္ကို ေကာက္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ထားေပမယ္႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

Published in Local News

၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို ရည္ရြယ္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢဝပ္ ( ၁၄၀၀ ) ကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း

Published in Local News

ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဓာတ္အားပံ့ပိုးေပးရန္ နိုင္ငံတကာတင္ဒါ အျမန္ဆုံး ေခၚယူသြားမယ္လုိ႔ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

Published in Local News

အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၂၁ မဂၢါဝပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ ရွယ္ယာ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ TTCL ကုမၸဏီထံမွ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႔ အဆုိပါ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Published in Investment

ျပည္တြင္းလၽွပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔နဲ႔ ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်နိုင္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ လၽွပ္စစ္ မဂၢါဝပ္ ၁,ဝ၀ဝ ကို အျမန္ဆုံး ဝယ္ယူသြားမယ္လို႔ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

Published in Export, Import

ဂရိတ္ေဝါလ္အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ၁၂ဝ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္႔ Biomass လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားပါတယ္။

Published in Local News
Page 1 of 3

Search Articles