ျပည္တြင္းရွိ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က တရားဝင္လက္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ေျပာပါတယ္။

Published in Export, Import

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာတြင္ ဝယ္ယူစုေဆာင္း ေရာင္းခ်မႈပံုစံအစား ကိုယ္တိုင္ေမြးျမဴထားတဲ့ ေမြးျမဴေရးျခံထြက္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကိုသာ

Published in Export, Import

ႏွစ္စဥ္ ကြ်ဲ၊ ႏြား စတဲ႔ တိရစာၦန္အေကာင္ေရ (၁) သန္းနီးပါးအထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝယ္လိုအား႐ွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ကၽြဲ၊ ႏြား ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားနဲ႔ တစ္ပုိင္တစ္နုိင္ေမြးျမဴထားတဲ႔

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ငါးသိန္းတင္ပို႔ဖို႔ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းထားတဲ႔အတြက္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔သူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးႏုိင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္ကာ အဖမ္းအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္မွ ကၽြဲ၊ ႏြားဝယ္လက္မ်ား လာေရာက္ဝယ္ယူမႈနည္းပါးကာ ယခင္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အက်ေစ်းျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနရတယ္လို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းရွိ ကၽြဲ ၊ ႏြားမ်ားကို အေရးႀကီး ကုန္စည္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ထားမႈ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲထြန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားတင္ပို႔မႈမွ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ခန္႔အထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုးဦးမွ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို ဗန္းေမာ္ - လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း နယ္စပ္အထိ ပို႔ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ရက္ကို အေကာင္ေရ ၁၅၀၀ ခန္႔ ဝယ္ယူမယ္လို႔ လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြဲ၊ ႏြား တင္ပို႔သူမ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

Published in What's New

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ အစိုးရအခ်ငး္ခ်င္း တိရစၧာန္ေရာဂါကင္းရွင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို  နယ္စပ္မွ ကြၽဲ၊ ႏြားေတြ မၾကာမီတရားဝင္ တင္ပို႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Published in What's New
Page 1 of 2

Search Articles