ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးုဆုိင္ရာေခ်းေငြေတြကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာေတြမွာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Published in Banking & Loan

အခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး သမဝါယမအသင္းသားမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ( ၂ဝဝ ) ေက်ာ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမဝါယမ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ Responsible Business Fund ( RBF ) မွ ေခ်းေငြပ့ံပိုးကူညီမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေခ်းေငြရရွိလုိပါက ဇူလိုင္လ ( ၁ ) ရက္ေန႔႔က စတင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Banking & Loan

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စား ( SME ) လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြရရွိေရး ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။

Published in Banking & Loan

အေသးစား၊အလတ္စား ခရီးသြားလုပ္ငန္း (MSME) မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိကာ

Published in Banking & Loan

ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား SME ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္း၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေနတဲ႔အတြက္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားကို စိစစ္ေပးရန္ ဒုတိယသမၼတထံ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာၾကားပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး ေတာင္သူလယ္မားမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိုုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးကိုအေျခခံတဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားရရွိေစဖို႔ ေခ်းေငြမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Published in Banking & Loan

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၉ မိုးစပါးစိုက္ေခ်းေငြကို က်ပ္သန္း ၄၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာလိႈင္က ေျပာပါတယ္။

Published in Banking & Loan

႐ိုးမဘဏ္နဲ႔ Shop.com.mm တို႔ပူးေပါင္းကာ ပထမဆံုး Online မွတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းႏုိင္မယ္႔ အေပါင္ပစၥည္းမဲ႔ဒီဂ်စ္တယ္ အေသးစားေခ်းေငြ Smart Credit Plus ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ကို ေမ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Banking & Loan

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

Published in Banking & Loan
Page 1 of 2

Search Articles