စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ေငြမ်ားအား သက္သာေသာႏႈန္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္

စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ေငြမ်ားအား သက္သာေသာႏႈန္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ google

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေပမယ့္လည္း စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနတဲ့ ဝင္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စက္တင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါအခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈကုိ ပုဒ္မ၂၅ မွာ ေရးဆြဲထားၿပီး ၎အခ်က္ ပါဝင္တဲ့ ၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကုိ စက္တင္ဘာ (၁၉) ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တစ္ပုိဒ္ျခင္းဆီအလုိက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ကာ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအတည္ျပဳႏႈန္းထားအရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ ဝင္ေငြ တစ္က်ပ္မွ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ (၃) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းသံုးေထာင္အထိကို (၅) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသံုးေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထိကို (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထက္မွ က်ပ္သိန္းသံုးေသာင္းအထိကို (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသံုးေသာင္းနဲ႔ အထက္ကုိ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Press, Offset (ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဘက္က အတည္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ေငြမ်ား အခြန္ေဆာင္၍ရသည့္ ကိစၥသည္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္ထဲသာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

၎အစီအစဥ္သည္ နိုင္ငံသားမည္သူမဆို အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔မွာ အက်ဳံးဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏွစ္ထဲသာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ဟု ရွင္းျပထားသည့္အျပင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “အခြန္စည္းၾကပ္မႈကေန လြတ္ကင္းေနတဲ့ ေငြေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္“ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

Read More >>> စက္မႈဇုန္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္

စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနတဲ့ေငြမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရဟု အစိုးရအဖြဲ႕က သတိေပးေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခြန္အရာရွိမ်ားနဲ႔ အခြန္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား မသမာမႈမ်ား ရွိမလာေစရန္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔လည္း ဒုဝန္ႀကီးက ကတိျပဳထားပါတယ္

စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ဝင္ေငြဆိုသည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မတုိင္မီက စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနတဲ့ ဝင္ေငြကို ဆိုသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အခြန္သက္သာခြင့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။

 

Source: Myanmar Harp, Eleven
Myanmar Industry Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)