ဘ႑ာႏွစ္ (၁၁) လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထား

ဘ႑ာႏွစ္ (၁၁) လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထား google

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွ ၾသဂုတ္ (၂) ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၉၇.၆၃၉) သန္း တန္ဖိုးရွိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၁၉၇၈၈၃၃.၇၄၂) မက္ထရစ္တန္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရပါတယ္။

ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၅၇၈၁၄၄.၁၃၂) မက္ထရစ္တန္ကို ႏုိင္ငံေပါင္း (၆၁) ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပုိ႔ကုန္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၉၀.၄၉၂) သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၄၀၀၆၈၉) မက္ထရစ္တန္ကို ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၆) ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၇.၁၄၇) သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲမ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ မက္ထရစ္တန္ (၅၉၁၅၂၀.၉၆၀) ကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္ဝင္ေငြအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇၇.၂၉၇) သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ (၁၃၈၇၃၁၂.၇၈၂) မက္ထရစ္တန္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ပုိ႔႔ကုန္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၂၀.၃၄၂) သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွ ဆန္ကို တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကို႔ဒီဗြား (COTE D'IVOIRE)၊ ကမ္မရြန္း (CAMEROOM)၊ မာဒါဂါစကာ (MADAGASCAR) စတဲ့ႏုိင္ငံ (၅) ႏုိင္ငံဆီ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ထားၿပီး ဆန္ကြဲကုိေတာ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္၊ နယ္သာလန္၊ ယူေကႏုိင္ငံေတြဆီ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Myanmar Industry Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)