၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည့္ လွည္းကူးရွိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည့္ လွည္းကူးရွိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း google

ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၿပီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ (၅၅၅) ဧကေက်ာ္က်ယ္ဝန္းတဲ့

ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္းေျမေနရာမွာ ေဒၚလာသန္း (၁၂၀) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို လာမယ့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားဖုိ႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရပါတယ္။

၎စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္နုိင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ KOREA LAND & HOUSING Corporation ၊ Global Sae-A Co.,Ltd တုိ႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါစက္မႈဇုန္ (Korea Myanmar Industrial Complex –KMIC) အတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၎စက္မႈဇုန္ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စက္မႈက႑၊ ႏုိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္က႑၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနန႔ဲ စက္မႈဇုန္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဇုန္ျပင္ပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္တဲ့ လမ္း၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္တုိ႔အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိုရီးယား EDCF ေခ်းေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့အရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

စီမံကိန္းမွာ အေသးစား၊ အလတ္စားနဲ႔ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက One Stop Service အလုပ္သမားသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၊ ပန္းၿခံနဲ႔ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္႐ံု၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးနဲ႔ အျခား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္မ်ားလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Source: Eleven Media
Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Monday, 19 August 2019 16:14
Rate this item
(1 Vote)