ဥေရာပသမဂၢမွ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကို ယူ႐ို ရွစ္သန္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္

ဥေရာပသမဂၢမွ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကို ယူ႐ို ရွစ္သန္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ google

ဥေရာပသမဂၢမွ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မယ့္ (ARISE Plus Myanmar) စီမံကိန္းအတြက္ ယူရို ရွစ္သန္းကို ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ (၆) ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါ အာဆီယံေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး (ARISE Plus Myanmar) စီမံကိန္းကို နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဌာန (ITC) နဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန႔္ေစဖို႔နဲ႔ ေဒသတြင္းေရာ၊ နိုင္ငံတကာနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္ ARISE Plus Myanmar စီမံကိန္းမွတဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကူညီေထာက္ပံ့ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း” ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန (EUD) အႀကီးအကဲ Dr. Johann Hesse က ေျပာပါတယ္။

၎စီမံကိန္း အကူအညီနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ကာ ေဒသဆိုင္ရာ (ASEAN) နဲ႔ နိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ (ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ - WTO, EU) ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ရယူနိုင္တ့ဲအျပင္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ကြင္းဆက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးအဟန႔္အတားမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

SMEs လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေနပါတယ္။

 

Source: Mizzima
Myanmar Industry Directory

Read times Last modified on Wednesday, 14 August 2019 11:07
Rate this item
(1 Vote)