Taxation

Taxation
Friday, 17 May 2019 11:50

ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေကာက္ခံ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာခြင့္ေပးထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ကာ ျပန္လည္ေကာက္ခံလ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Taxation
Friday, 10 May 2019 16:36

အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထား သုံးဆေက်ာ္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သို႔တင္ပို႔မည့္ ပဲေစ်းကြက္ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို တင္ပို႔တဲ႔ သီးႏွံမ်ားရဲ႕ အေကာက္ခြန္မွာ သံုးဆေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြားသျဖင့္ ပဲေစ်းကြက္အတြက္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Taxation
Wednesday, 08 May 2019 13:35

အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္မထားတဲ႔ အရက္၊ စီးကရက္နဲဲ႔ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို သိမ္းဆည္းအေရးယူမည္

အထူးကုန္စည္ေတြျဖစ္တဲ႔ အရက္၊ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္နဲ႔ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ၿပီးမွ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Taxation
Monday, 06 May 2019 09:05

ဇြန္လမွစ၍ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည္

ဖုန္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ အပိုပစၥည္းမ်ားတြင္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ျခငး္ကို လာမယ္႔ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြငး္အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Taxation
Thursday, 02 May 2019 17:24

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ အေကာက္ခြန္႐ံုးကုန္ေလွာင္႐ံု စတင္

ျမန္မာ႔စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ အေကာက္ခြန္႐ံုးကုန္ေလွာင္႐ံု ( Bonded Warehouse ) အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ႔မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ UK aid ရဲ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Dana Facility မွ ေျပာပါတယ္။

Taxation
Friday, 19 April 2019 12:52

ေမလမွစ၍ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေတြအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေတြအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းကို ေမလ ( ၁ ) ရက္ေန႔က စၿပီး ျပန္လည္ေကာက္ခံေတာ႔မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Taxation
Wednesday, 10 April 2019 09:16

INGO/ NGO ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခြန္

( INGO/ NGO ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လစာဝင္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ျခငး္ဆိုင္ရာေတြကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။

Taxation
Monday, 08 April 2019 11:31

အခြန္ထမ္းမ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ ( ၂ )

ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိတဲ႕ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Taxation
Monday, 08 April 2019 10:13

အခြန္ထမ္းမ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ ( ၁ )

အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိတဲ႔ ဝင္ေငြခြန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အခြန္ဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။