Local News

Local News
Tuesday, 03 July 2018 15:53

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသူရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်လာ

ျမန္မာလုပ္သား ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပည္ပတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းေနသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီ www. myjobs.com.mm က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

Local News
Tuesday, 03 July 2018 15:43

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအနည္းငယ္က်ဆင္းလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေမလထက္ဇြန္လအတြင္း အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ Nikkei Asia ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ PMI စစ္ တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Local News
Tuesday, 03 July 2018 10:39

ထိန္းသိမ္းသင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွျမန္မာ့ရတနာတစ္ပါး

ပယင္းေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပယင္းအပုိင္းအစမ်ားကုိ စစ္ေဆး၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ယူေဆာင္ကာ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကသည္။

Local News
Monday, 02 July 2018 16:55

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မည္

ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းမညီမွ်မႈကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖင့္တိုင္းတာသည့္ စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္ ကေျပာသည္။

Local News
Monday, 02 July 2018 16:04

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္မႈက်ဆင္းလာ

အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (Asean Economic Community- AEC)ကို စတင္က်င့္သုံးသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္၌ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အာဆီယံျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ-တ႐ုတ္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား)၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္မႈထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။

Local News
Monday, 02 July 2018 10:47

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို အထူးအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး တားဆီးရန္ သမၼတ ညႊန္ၾကားထား

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကို အထူးအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး တားဆီးရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာခဲ့ပါသည္။

Local News
Friday, 29 June 2018 17:06

ႏြားႏုိ႔အတုမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းျပန္႔ေန၍ ေရာင္းအားက်ဆင္း

က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေရာေႏွာကာ ႏြားႏုိ႔အတုမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ သတင္းျပန္႔ေန၍ ႏြားႏုိ႔ေရာင္းအားက်ဆင္းေနသည္ဟု ေငြစင္ပုလဲ ႏြားႏုိ႔လုပ္ငန္းရွင္ ဦးတင္၀င္းက ေျပာသည္။

Local News
Friday, 29 June 2018 16:44

တစ္ပတ္အတြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ယခုတစ္ပတ္တြင္ ၿမီးဒုံ ၃၅၀၀၀ က်ပ္မ် ၃၅၅၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ ၂၅% သစ္ ၂၀၅၀၀ က်ပ္မွ ၂၀၇၀၀ က်ပ္၊ ေပၚဆန္းသစ္ရွယ္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၄၁၀၀၀ က်ပ္၊ ၾကားပ်ံသစ္ရွယ္ ၄၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၄၅၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွံကားသစ္ရွယ္ ၂၂၈၀၀ က်ပ္မွ ၂၃၅၀၀ က်ပ္သုိ႔ အသီးသီးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး က်န္ဆန္ေစ်းႏႈန္းအမ်ားစုမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း ဘုရင္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွ သိရပါသည္။

Local News
Friday, 29 June 2018 14:16

အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရီအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္၄,၈၀၀ သတ္မွတ္

အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ရက္လုပ္ခအနည္းဆံုး က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။