Global News

Global News
Monday, 23 April 2018 17:30

တုိက္ဂါးဘီယာေၾကာင့္ အေျခအေနေကာင္းသြားေသာ ဟန္နီကယ္ဘီယာ၏အေျခအေန

ဥေရာပ၌ ယခုႏွစ္ပထမသုံးလပတ္အတြင္း အေအးလွိုင္းရာသီရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘီယာ အေရာင္းက်ဆင္းေနေသာ္လည္း အာရွ၌မူ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ တိုက္ဂါးဘီယာ၏အစြမ္းေၾကာင့္ ဟန္နီကယ္ဘီယာမ်ား ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Global News
Thursday, 19 April 2018 14:38

အိႏၵိယသုိ႔ ေရနံတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အီရတ္ႏုိင္ငံ ထိပ္ဆုံးမွဦးေဆာင္ေန

အီရတ္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ အိႏၵိယသုိ႔ ေရနံတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ထိပ္ဆံုးေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ေရနံလိုအပ္ခ်က္၏ ငါးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ခန္႔ အထိ ေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Global News
Wednesday, 11 April 2018 16:30

ၿဗိတိန္မွ တရုတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္

ၿဗိတိန္အေနျဖင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအဆိုျပဳထားေသာႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည့္Belt & Road Initiativeတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္၏ Belt & Road Initiative ဆိုင္ရာအႀကီးအမွဴးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(City Envoy) Douglas Filint ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Global News
Wednesday, 11 April 2018 15:05

ကမာၻေပၚရွိေငြေၾကးတန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး၁၀ႏိုင္ငံ

ယေန႔ေခတ္တြင္မည္သည့္ႏိုင္ငံေတြကေငြေၾကးတန္ဖိုးအျမင့္ဆံုးျဖစ္မလဲ? ေအာက္တြင္ေငြေၾကးတန္ဖိုးအျမင့္ဆံုးထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

Global News
Wednesday, 11 April 2018 14:26

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ား

ခ်မ္းသာေသာ နိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ရွည္သည္ထက္ ရွည္လာေနၾကေၾကာင္း အိုအီးစီဒီအဖြဲ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္သည့္စစ္တမ္းတစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Global News
Tuesday, 03 April 2018 13:30

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံတြင္ ကမာၻ႕အႀကီးဆုံးေနစြမ္းအင္ထုတ္စီမံကိန္း စတင္မည္

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံ၌ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေနစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ယင္းနိုင္ငံ ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးျဖစ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဘဏ္တို႔ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသ ဆိုင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Global News
Tuesday, 06 March 2018 17:09

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၏ အတုယူဖြယ္ မီတာခေလ်ာ့ခ်ျခင္းအစီအစဥ္

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ အတုယူစရာေကာင္းတာတစ္ခုက အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈအတြက္ အခြန္အချဖစ္တဲ့ မီတာခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Global News
Monday, 05 March 2018 16:39

တုိယုိတာ၏ နည္းပညာျမင့္ေျခလွမ္း(Zawgyi-Unicode)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ တုိယုိတာသည္ ၎၏ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားဖန္တီးမည့္ ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခုကုိ တုိက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္လုိက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Global News
Monday, 05 March 2018 16:33

အေမရိကန္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ေလႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္(Zawgyi-Unicode)

ေလႏွင့္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္က အေမရိကန္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။