Global News

Global News
Wednesday, 18 July 2018 15:11

စက္ရုပ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ စက္ရုပ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳမႈစနစ္ကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ျဖစ္ေစခဲ့သလို လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာ အလုပ္မ်ား၌ပါ လူအစား အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံုလုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာမည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

Global News
Friday, 29 June 2018 14:41

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေလးစားအတုယူဖြယ္အခ်က္မ်ား

(၁) အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ ဂ်ပန္ေတြဟာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ (၂) ေယာက္မရွိဘူး ေျပာရေလာက္ေအာင္ကို အလုပ္လုပ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မရွိပါဘူး။

Global News
Monday, 25 June 2018 11:04

ကမ႓ာ႔စီးပြားေရးထိပ္တန္း (၁၀) ႏုိင္ငံ

အေမရိကန္သည္ ကမ႓ာ႔အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၄ ထရီလီယံရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၄ ထရီလီယံထက္တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ ထုတ္ျပန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရသိရပါသည္။

Global News
Monday, 18 June 2018 11:58

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းျမွင့္တင္လုိက္တဲ့ အီဂ်စ္

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဝန္ႀကီးဌာနက အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၆၆.၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Global News
Tuesday, 05 June 2018 18:17

တရုတ္တြင္ အခြန္ေလ်႔ာခ်မည္

တရုတ္အစုိးရက ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈအေပၚ အခြန္ေလ်႔ာခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Global News
Tuesday, 05 June 2018 15:16

ေလာင္စာအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနဆဲ စက္မႈႏုိင္ငံႀကီးမ်ား

၂၀၂၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေတာ့မည္ဟု ကမ႓ာစက္မႈႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက ကတိျပဳထားေသ္ာလည္း ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအသုံးျပဳမႈအတြက္ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္က်င္ပမည့္ စက္မႈထိပ္သီးခုႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္ခင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Global News
Wednesday, 02 May 2018 14:21

ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ ျပိဳင္ဆိုင္လာတဲ့ အာဆီယံေစ်းကြက္

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္တရုပ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရီုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ ႏွံမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ျမန္မာအပါအ၀င္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းစီးပြားေရ အျပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Global News
Wednesday, 25 April 2018 17:23

ကမာၻ႕အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး အလုပ္အကုိင္မ်ား

အႏၱရာယ္မ်ားေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ေသဆုံးမႈျမင့္မားမႈႏႈန္း အႏၲရာယ္အရွိဆုံးအလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးစာရင္းမ်ားကုိ အလုပ္သမားစာရင္းအင္းဗ်ဴရို (BLS) ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွ သိရပါသည္။

Global News
Monday, 23 April 2018 17:30

တုိက္ဂါးဘီယာေၾကာင့္ အေျခအေနေကာင္းသြားေသာ ဟန္နီကယ္ဘီယာ၏အေျခအေန

ဥေရာပ၌ ယခုႏွစ္ပထမသုံးလပတ္အတြင္း အေအးလွိုင္းရာသီရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘီယာ အေရာင္းက်ဆင္းေနေသာ္လည္း အာရွ၌မူ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ တိုက္ဂါးဘီယာ၏အစြမ္းေၾကာင့္ ဟန္နီကယ္ဘီယာမ်ား ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။