Agriculture & Livestock

Agriculture & Livestock
Wednesday, 12 April 2017 10:31

စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈတုိးျမင့္လာေစရန္ အစိုးရမွအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အခ်ိဳ႕စီစဥ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကိုတုိးျမွင့္၀င္ေရာက္လာရန္အစုိးရမွျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Agriculture & Livestock
Wednesday, 05 April 2017 17:38

မိုးဆက္လက္ရြာ၍ ပဲေစ်းအက်ဘက္ဦးတည္ေသာေၾကာင့္ ပဲသိမ္းေတာင္သူမ်ားအရႈံးေပၚ

ယခုလက္ရွိပဲနီေလးေစ်းသည္အက်ဘက္ဦးတည္လ်က္ရွိၿပီးမိုးဆက္လက္ရြာသြန္းေနေသာေၾကာင့္အရႈံးေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

Agriculture & Livestock
Tuesday, 04 April 2017 18:04

သစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အသင္းႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ

Agriculture & Livestock
Monday, 03 April 2017 18:05

ေႏြစပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ရန္ ေႏြစပါးစမ္းသပ္ကြက္မ်ား စတင္စိုက္ပိ်ဳး

ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ စဥ့္ကိုင္းၿမိဳ႕စပါးမ်ိဳးသန္႔ျခံမွ RS to CS ေရႊသြင္းရင္စပါးယူၿပီး

Agriculture & Livestock
Wednesday, 29 March 2017 12:00

မြန္ျပည္နယ္မွထြက္ေသာ သီဟိုဠ္ေစ့မ်ား ေရာင္းအားေကာင္း၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္

မြန္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေသာ သီဟိုဠ္ေစ့မ်ားသည္

Agriculture & Livestock
Wednesday, 22 March 2017 11:51

ေႏြစပါးသီးႏွံပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားအစိုးရေငြေၾကးေထာက္ပံ့

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္