Agriculture & Livestock

Agriculture & Livestock
Wednesday, 21 December 2016 15:04

ေဆာင္းၾကက္သြန္နီစုိက္ပ်ိဳးမႈ

ေဆာင္းၾကက္သြန္နီစိုက္ခင္းမ်ားကို မုံရြာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္းရာသီတြင္ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးထားလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Agriculture & Livestock
Tuesday, 20 December 2016 17:36

ပဲျမစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

ထုိစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Agriculture & Livestock
Monday, 19 December 2016 17:10

ငါးဖမ္းဆက္ေလွတည္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားျဖင့္ အရာ၀တၱဳပစၥည္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Agriculture & Livestock
Friday, 16 December 2016 15:19

ႏွင္းဆီပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း

ႏွင္းဆီပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအႏွံအျပားတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Agriculture & Livestock
Wednesday, 14 December 2016 18:03

သခြားေမႊးစိုက္ပိ်ဳးျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္ရုံမ်ားေဆာက္လုပ္စရာမလုိပဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

Agriculture & Livestock
Monday, 12 December 2016 17:02

ဂႏၶမာပန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳစရာမလိုပဲ သဘာ၀မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ားကို လူသားတုိ႕ ကိုယ္တုိင္ ထုတ္လုပ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။