What's New

Local News
Wednesday, 28 February 2018 17:42

တစ္ပတ္အတြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား(Zawgyi-Unicode)

ယခုတစ္ပတ္တြင္ဆန္ေစ်းအမ်ားစုသည္ ယခင္အပတ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ဆန္အမ်ဳိးအစားတြင္မူ အနည္းငယ္ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

Taxation
Wednesday, 28 February 2018 17:03

တယ္လီဖုန္းဘီလ္မွ အခြန္ေငြရရွိမႈ ျမင့္တက္လာ(Zawgyi-Unicode)

တယ္လီဖုန္းဘီလ္က ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အခြန္ဟာ မႏွစ္က ၆ လပတ္ထက္ က်ပ္သန္းေပါင္း တေသာင္းခြဲေလာက္ ပိုရထားတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါသည္။

Local News
Wednesday, 28 February 2018 15:56

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ ရပ္တည္မႈအဆင့္(Zawgyi-Unicode)

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမွတ္၃၀ ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀အနက္ အဆင့္ ၁၃၀ ၌ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Local News
Wednesday, 28 February 2018 14:26

ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ တတိယေျမာက္ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္(Zawgyi-Unicode)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တတိယေျမာက္ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခစိုက္စခန္းကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္မဲေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

Local News
Tuesday, 27 February 2018 16:49

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျပႆနာ(Zawgyi-Unicode)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ကုန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ခုႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိမည္ဟု ADB မွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ၍ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာမ်ားေနခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Taxation
Tuesday, 27 February 2018 16:26

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစပုိင္း အခြန္ေငြ ေကာက္ခံမႈအေျခအေန(Zawgyi-Unicode)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြက္ ေကာက္ခံရတဲ့ အခြန္ေငြဟာ မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၃၀၇၈ ဒသမ ၇၉၉ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိတယ္လို႔  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါသည္။

Global News
Monday, 26 February 2018 17:37

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း(Zawgyi-Unicode)

တ႐ုတ္အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ မကင္းႏုိင္တာမုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာသုံး အမွတ္တံဆိပ္ထူေထာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ထိပ္တန္း ၅ဝ စာရင္းကုိ BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကုိ စိတ္ဝင္စားမိတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာကုိ Google နဲ႔ WPP တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

What's New
Monday, 26 February 2018 16:17

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ အင္ဒုိနီးရွားကားထုတ္လုပ္သူမ်ား အခက္ေတြ႔ေန(Zawgyi- Unicode)

ျပည္တြင္းကားထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ ဗီယက္နမ္၏ ကားတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေလးဘီးယက္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ား၏အနာဂတ္ အထိနာနိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စထရိတ္တိုင္းမ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္နိုဝင္ဘာက ဗီယက္နမ္သည္ ကားတင္သြင္းမႈကို တင္းက်ပ္သည့္အမိန္႔ဒီကရီ အမွတ္ ၁၁၆ ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမိန္႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

What's New
Friday, 23 February 2018 18:17

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဓိကတင္ပုိ႔ေန(Zawgyi- Unicode)

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတာ ျပပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ေရာင္းခ် ေပးႏိုင္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္